Termeni si Conditii

Nota de informare privind protectia datelor personale
 
Calitatea de membru in cadrul acestui site implica introducerea unor date personale, va informam ca nu se vor divulga datele dumneavoastra personale unor terte persoane.
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, ultra-orienteering.drumetiimontane.ro va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate si pentru servicii de comunicatii electronice.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Asociația Drumeții Montane si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerilor contractuali ai operatorului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmata de stergerea contului dvs. din sistem si de imposibilitatea de a beneficia de a participa la proiectele noastre.
Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs. pe care sa o trimiteti apoi prin e-mail la adresa contact@drumetiimontane.ro.
Daca unele dintre datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
 
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor
Toate informatiile pe care le-ati furnizat in procesul de formular de contact pentru a participa la diverse proiecte / solicita informarii trebuie sa fie adevarate, complete si conforme realitatii. Mai mult, va obligati sa notificati Site-ul despre orice schimbari care se vor produce cu privire la datele furnizate de dumneavoastra in procesul de inregistrare. Intelegeti sa faceti aceasta notificare in cel mult 10 de zile de la data la care s-au produs schimbarile. In situatia in care informatiile furnizate de catre dvs. nu sunt adevarate, exacte sau complete, Site-ul isi rezerva dreptul de a suspenda dreptul dvs. de a folosi, in intregime sau in parte, proiectele ori de a accesa site-ul.
 
Prin completarea anumitor formulare online care nu este in acord cu limitarile mai sus mentionate, sunteti de acord cu faptul ca sunteti singurul responsabil si veti despagubi integral Site-ul in cazul producerii oricarui prejudiciu.
Nu veti copia, vinde, redistribui, inchiria sau subinchiria sau realiza orice alta actiune de natura a transfera contul dumneavoastra de utilizator sau orice alte materiale oferite dvs. in legatura cu activarea contului de utilizator, catre nici o terta parte, fara acordul expres si anterior al Site-ului.
Veti respecta toate prevederile legale care ar putea completa drepturile si obligatiile asumate de dvs. prin acceptarea termenilor acestui Acord.
In cazul oricaror prejudicii cauzate de dvs. Site-ului sau unei terte parti, sunteti de acord sa achitati acestora integral toate si orice daune sau despagubiri, inclusiv orice cheltuieli de judecata, cheltuieli de executare si orice alte costuri aferente.
 
 
Protecția datelor cu caracter personal
ultra-orienteering.drumetiimontane.ro cunoaște bine importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este foarte important pentru noi și pentru dumneavoastră să furnizăm toate informațiile într-o manieră integrală ce ține de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fiind detaliată în cadrul secțiunii Termeni și Condiții.
Nu sunt considerate date cu caracter personal, acele date introduse de către utilizator la participarea unui proiect, acestea fiind date ce vor apărea în mediul public așa cum sunt descrise mai sus.
ultra-orienteering.drumetiimontane.ro respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor și confidențialitatea tuturor vizitatorilor și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvate legistației în vigoare.
Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul sau acceptul dumneavoastră, dacă acestea sunt oferite de dumneavoastră cu bună știință, de bună voie, din propria inițiativă, fie la solicitarea ultra-orienteering.drumetiimontane.ro, la completarea unui formular online, abonarea la newsletter.
Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentați în această pagină vă rugăm să nu il utilizați și să nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale.
 
 
Datele cu caracter personal prelucrate de ultra-orienteering.drumetiimontane.ro
Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt toate seturile de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal furnizate prin orice mijloace fie ele neautomate sau automate, precum: înregistrare, autentificare, data inregistrare, data ultimei autentificări, colectare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție în orice alt mod, restricționare, blocare, distrugere.
Pntru a accesa site-ul ultra-orienteering.drumetiimontane.ro nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal dacă nu se utilizează partea de înregistrare/autentificare și formularele de contact.
În contextul desfasurării activitatii curente a ultra-orienteering.drumetiimontane.ro prin intermediul acestui site, implicând înregistrarea, publicarea, sau abonarea la newsletter, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale în vigoare, Asociația Drumeții Montane va putea solicita anumite date cu caracter personal.
Asociația Drumeții Montane va prelucra, printre altele și următoarele date cu caracter personal: numele complet al utilizatorului, telefon, localitate, sex, email.
 
Persoanele vizate ale cător date pot fi prelucrate
Utilizatori persoane fizice / persoane juridice actuali, foști sau potențiali, vizitatori, reprezentanți sau împuterniciții acestora, conenționali sau legali.
 
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal
Sunteți obligați în calitate de utilizator să ne furnizați date complete, actualizate și corecte pentru a participa la diverse proiecte/evenimente Asociația Drumeții Montane prin intermediul acestui site.
Asociația Drumeții Montane va solicita datele cu caracter personal necesare formularelor de contact, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea de a accesa toate secțiunile paginii Asociația Drumeții Montane.
Atunci când completați un formular online pe Asociația Drumeții Montane, precum și atuci când vă abonați la un newsletter sau participați la un eveniment / concurs organizat de Asociația Drumeții Montane, se vor colecta date personale în vederea participării la proiectele/evenimente noastre. Totodată, în calitate de vizitator se vor colecta date cu caracter personal doar dacă se completează formulare de contact și email în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurarea activității curente având interes legitim.
Prin citirea prevederilor prezentate, prin furnizarea datelor dumneavoastră personale în vederea participarii la proiectele Asociația Drumeții Montane, sunteți informat și/sau va dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în libera circulație.
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru accesarea secțiunilor protejate cu user și parolă sau pentru îndeplinirea unei obligații legale și nu este justificată de un interes legitim al Asociației Drumeții Montane, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare a datelor sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior la înregistrare.
 
Scopurile colectării datelor cu caracter personal
 
Scopuri:
 
- formulare de contact pentru a va furniza informatii;
- Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
- Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în execuție a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești;
- Prevenirea utilizării platformei în scop ilegal;
- Activități de audit și control sau supraveghere;
 
Asociația Drumeții Montane va considera toate informațiile colectate de la utilizator ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți cu excepția autorităților publice locale și centrale, poliție, parchet, autorități judecătorești (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești, societăți bancare, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic).
 
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Asociația Drumeții Montane și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.
 
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Asociația Drumeții Montane va prelucra datele cu caracter personal de la data compeltarii unui formar, până în momentul în care vă veți exercita dreptul de ștergere cu excepția situației în care participați la proiectelei/evenimentele Asociației Drumeții Montane. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul în care acestea au fost colectate, dumneavoastră nu veți putea solicita ștergerea acestor date conform legii. Asociația Drumeții Montane va arhiva datele cu caracter personal pe durata procedurilor interne Asociația Drumeții Montane sau acestea vor fi distruse.
 
Măsurile de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal
 
Asociația Drumeții Montane utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a evita utilizarea fără drept a acestora.
 
Asociația Drumeții Montane nu poate garanta securitatea integrală a datelor transmise prin internet de către utilizator către serverele Asociația Drumeții Montane (utilizatorul folosește un dispozitiv infectat, browser infectat sau o rețea de internet nesecurizată). Orice informație transmisă către serverele noastre se va face pe riscul dumneavoastră iar odată ce informația este primită, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
 
 
Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?
 
Prin exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul Asociația Drumeții Montane cu o cerere trimisa prin email, datată și semnată la adresa contact@drumetiimontane.ro. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.
 
Drepturile dumneavoastră
 
Prin citirea acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră ați fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimtământul în orice moment în formă scrisă, adresată Asociația Drumeții Montane , în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 
De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.
 
Pentru celelalte scopuri (înafară de utilizarea platformei în scopul promovării evenimentelor/publicare de poze/filmulețe), dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Asociația Drumeții Montane să facă obiectul prelucrării, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive legitime și întemeiate, legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care Asociația Drumeții Montane demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor cu caracter personal. În caz de opoziție nejustificată, Asociația Drumeții Montane este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.
 
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin delegat, vă excercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Asociația Drumeții Montane poate să refuze să dea curs cererii.
 
Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal funizate către Asociația Drumeții Montane sunt necesare pentru a participa la proiecte/ primi informatii legate de proiecte și/sau derularea activităților contractuale sau de marketing.
 
Limitarea Răspunderii
 
În niciun caz Asociația Drumeții Montane nu va răspunde nici unei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de sau care decurge din acest website sau din orice utilizare a acestui portal ori de pe orice site sau resursă de informare la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui portal, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau opțiunilor de promovare, inclusiv, fără limitare, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor, economii pierdute, pierderea programelor sau a altor date, chiar dacă Asociația Drumeții Montane este în mod expres avertizat de posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere și negare a responsabilității se aplică tuturor cauzelor de acțiune, bazate pe contract, garanție, prejudiciu sau pe alte teorii legale.
 
Utilizarea necorespunzătoare a portalului;
 
 
Dispoziții Finale
 
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a portalului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informat în legătură cu acestea.
 
Prin accesare site-ului sau la completarea formularelor online, ulterior modificările aduse acestor Termeni și Condiții, se vor considera acceptate.
 
Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 24.06.2024